top of page

Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme


Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme, Osman Akıncı, İmza Doktor

Damak yarığı ile doğan bebeklerde emzirme döneminde beslenme güçlüğünün çok sık görüldüğü bilinmektedir. Literatür bilgileri ışığında en sık görülen 2 temel problemin süt veya mamanın burundan gelmesi ve emme sırasında yeterli negatif basınç oluşturmada güçlük olduğu söylenebilir.

Ağız ve burun boşluğunun birbiriyle bağlantılı olması, bu bebeklerde beslenme periyotlarında gıdaların burundan gelmesine sebep olmaktadır. Yine bu bağlantı (oro – nazal bağlantı) sebebiyle, bebekler emme esnasında yeterli negatif basınç oluşturmakta zorluk çekebilirler. Bu temel problemler beraberinde bebekte kilo alma güçlüğü, sık öksürme ve geğirme problemleri, sık hastane ziyareti ve aile üzerinde artan anksiyete sorunlarını beraberinde getirir.

Beslenme problemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi büyüme gelişmesi devam eden bebeklerde oldukça kritiktir. Temel olarak beslenme problemlerin çözümünde özel uçlu biberonlar, nazogastrik sondalar, enjektörler, özel tasarlanmış kaşık ve kaplar kullanılmaktadır. Tüm bu metotlar bebeğin sütü yahut mamayı alması için tasarlanmıştır. Bu sebepten ötürü bu yöntemlere ek olarak beslenme plaklarının kullanımı mevcut oro – nazal bağlantının beslenme sırasında kapatılmasını sağlayarak bebeğin dil, dudak, yanak ve çene kaslarının gelişiminde yardımcı olacak ve süt/mamanın burundan gelmesini önleyecektir. Uygun temel beslenme yöntemi ve yardımcı metotların seçiminde yarık konusunda tecrübeli multidisipliner bir ekibin uygulamada yer alması önem arz etmektedir.

Kaynaklar

De Vries, I. A. C., Breugem, C. C., Van der Heul, A. M. B., Eijkemans, M. J. C., Kon, M., & van der Molen, A. M. (2014). Prevalence of feeding disorders in children with cleft palate only: a retrospective study. Clinical oral investigations, 18(5), 1507-1515.

Choi, B. H., Kleinheinz, J., Joos, U., & Komposch, G. (1991). Sucking efficiency of early orthopaedic plate and teats in infants with cleft lip and palate. International journal of oral and maxillofacial surgery, 20(3), 167-169.

Masarei, A. G., Sell, D., Habel, A., Mars, M., Sommerlad, B. C., & Wade, A. (2007). The nature of feeding in infants with unrepaired cleft lip and/or palate compared with healthy noncleft infants. The cleft palate-craniofacial Journal, 44(3), 321-328.

Comments


bottom of page