top of page

Dental İmplant Uygulamasında Hastaya Bağlı KısıtlılıklarDental İmplant Uygulamasında Hastaya Bağlı Kısıtlılıklar, Osman Akıncı, İmza Doktor


Günümüzde artık hepimizin adını sıkça duyduğu dental implantlar, kaybedilen doğal diş köklerinin vida benzeri materyaller ile değiştirilmesi ve eksik dişlerin gerçek dişlere çok benzeyen, ağızda işlev gören yapay dişlerle restore edilmesi işlemidir. İnsanoğlunun kaybedilen dişleri yerine koyma çabası, bilinenin aksine çok eskilere dayanmaktadır. Yaklaşık MÖ 2500’de eski Mısırlılar, altından yapılmış tel kullanarak eksik dişi komşu dişlere bağlamaya çalışmışlardır. Modern anlamda kullanılan belgelenmiş ilk titanyum implantlar 1978’de Dr. P. Brånemark tarafından tarif edilmiş ve kullanılmıştır.

Dental implantlar günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanım alanı bulurken, cerrahi bir prosedür olması sebebiyle tıbbi/sistemik bazı durumlar bunların kullanımını kısıtlayabilir. Bunlardan genel anlamda bahsetmek gerekirse:

• Serebral Palsi hastaları,

• Boks, güreş gibi yüz bölgesinin sürekli darbeye açık olduğu sporları yapan sporcular,

• Baş – Boyun bölgesine geçmişte radyasyon tedavisi almış olmak,

• Psikojenik bozukluklar,

• Uyuşturucu veya alkol bağımlılığı,

• Bağışıklığı baskılayan durumlara sahip hastalar,

• İntravenöz bifosfonat tedavisi gören hastalar,

• Aktif kanser tedavisi gören hastalar,

• Kontrolsüz şeker hastalığı,

• Osteoporoz (kemik erimesi),

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, detaylı bir cerrahi planlama ile sayılan kısıtlayıcı faktörlerin yarattığı riskler azaltılmakla birlikte çoğu durumda bunları tamamen oradan kaldırmak mümkün değildir. Bu sebeple, cerrahi alanında geniş tecrübe bu riskleri analiz edebilmede oldukça önemlidir.

Kaynaklar

Abraham C. M. (2014). A brief historical perspective on dental implants, their surface coatings and treatments. The open dentistry journal, 8, 50–55. https://doi.org/10.2174/1874210601408010050

Book: Mayo Clinic Family Health Book, 5th Edition

Hwang, Debby DMD*; Wang, Hom-Lay DDS, MSD† Medical Contraindications to Implant Therapy: Part I: Absolute Contraindications, Implant Dentistry: December 2006- Volume 15- Issue 4- p 353-360 doi: 10.1097/01.id.0000247855.75691.03

Hwang, Debby DMD*; Wang, Hom-Lay DDS, MSD† Medical Contraindications to Implant Therapy: Part II: Relative Contraindications, Implant Dentistry: March 2007- Volume 16- Issue 1- p 13-23 doi: 10.1097/ID.0b013e31803276c8

Comments


bottom of page