top of page

Serpil Şahin

 • Instagram
Serpil Şahin, İmza Doktor'da. İmza Doktor, Doktor Dijitalleştirme Hizmeti

Operatör Doktor

Özgeçmiş

  İlkokulu Diyarbakır'da, ortaokul ve liseyi İzmir'de tamamladı. 2006 yılında Sivas Cumhuriyet Tıp Fakültesi'nden mezun oldu2009 yılında Türkiye'de kalp ve damar cerrahisinde birçok ilkin yaşandığı Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne girerek kalp ve damar cerrahi ihtisasını tamamladı. 2018 yılına kadar ömrü boyunca gurur duyacağı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalıştı. 2018 yılından beridir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bilim insanı, kalp ve damar cerrahı ve akademik personel  olarak çalışmaktadır.

Eğitim

 • Şehit Namık Tümer İlkokulu - Diyarbakır (1988-1993)

 • İzmir Konak  Anadolu Lisesi - İzmir (1993-1997)

 • İzmir Konak Anadolu Lisesi - İzmir (1997-2000)

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi - Sivas (2000-2006)

 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği - Ankara (2009-2015)

doctor.png

Çalıştığı Kurumlar

 • Yozgat Kadışehri Halıköy Sağlık Ocağı (2006-2007)

 • Yozgat  Devlet Hastanesi (2007-2009)

 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kalp ve Damar

 • Cerrahisi Kliniği (2009-2015) (Asistan)

 • Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2015-2016)(Uzman)

 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

 • ÇOMÜ Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD (Halen çalışmakta) (Dr.Öğr.Üyesi)                                                                                                                        

En Çok Çalıştığı Tedaviler

veins.png

Skleroterapi

laser.png

Laser

doppler-fetal-monitor (1).png

Doppler USG

FOTOĞRAF

SERTİFİKALAR

Güncel Çalışmalar

  13 yıllık Kalp ve damar cerrahi tecrübesinde açık ve minimal (kapalı) kalp cerrahisi (içerisinde bypass ameliyatları, kapak ameliyatları vb) düzenli olarak yapmıştır. Son 5 yıldır spesifik olarak endovasküler girişimsel atardamar ve spesifik olarak toplardamar hastalıkları (varis ve varisle ilgili hastalıklar), toplardamarlarda pıhtı ve sonrasında oluşan problemler ile özellikle ilgilenmekte ve bu konuda çalışmaktadır.

Eğitici Çalışmalar

4. Uluslararası Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19 Çalışmaları Sempozyumu

"Covid-19 Hastasında Tekrarlayan Embolektomi ve Kaçınılmaz Son, Amputasyon"

Serpil Şahin, İmza Doktor'da. İmza Doktor, Doktor Dijitalleştirme Hizmeti
Serpil Şahin, İmza Doktor'da. İmza Doktor, Doktor Dijitalleştirme Hizmeti
Serpil Şahin, İmza Doktor'da. İmza Doktor, Doktor Dijitalleştirme Hizmeti

Hangi Hastalıklarda
Beraber Çalışabiliriz?

 • Venöz Hastalıklar - Varis

 • Lenfodem

 • Selülit

 • Venöz Staz Ülserleri

 • Kozmetik Varisler

Bilimsel-SS
add-user.png

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği

 • TKDCD (Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği)

 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

graduation.png

Tıpta Uzmanlık Tezi

 • Akut Bacak İskemisinde Amputasyon İçin RDW  Değerlerinin Yükselmesi Bir Risk Faktörüdür
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. İrfan Taşoğlu (2015)

microscope.png

Bilimsel Toplantılar

 • 2011 CPR Eğitimi - ANKARA

 • 2012 Perfuzyon ve Ventrikuler Assist Device Toplantısı - ANKARA

 • Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12.Ulusal Kongresi , 2012 – ANTALYA

 • Pure Progress Anastomoz Beceri Kursu , 2014

 • 5.TKDCD Okulu , 2015 - ESKİŞEHİR

 • 18.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi , 2017 - KKTC

 • GORE Similatör ile EVAR –TEVAR Uygulamaları Kursu , 2017

 • TAEK Tanısal Radyolojide Radyosyondan Korunma Kursu , 2017-ANKARA

 • Periferik Vasküler Hastalıklara Percutan Yaklaşımlar , 2018 – İSTANBUL

science.png

Araştırmalar ve Yayınlar

 • Chylomediastinum following mitral valve replacement
  Thorac Cardiovasc Surg

 • Cause of a rare acute renal insufficiency: rupture aortocaval fistula.
  Vascular

 • Preoperative neutrophil-lymphocyte  ratio and saphenous vein graft patency after coronary artery bypass grafting.
  Clin Appl Thromb Hemost

 • Elephant trunk technique with a hand made skirted tube graft: How do we prepare it
  AnnVascSurg.

 • A novel bileaflet sparing technique during mitral valve replacement :Lafci’s fold down technique
  Turk J Clin Lab

 • Thromboanjıtısoblıterans (buerger‘s dısease)
  Dental and Medical Journal

 • Corynebacterium endocarditis in a patient with a cardiac implantable electronic device
  Iberoamerican Journal of Medicine

 • Acute pericarditis due to EBV  infection : a case report
  Infect Dıs Trop Med

 • Pandemide artan akut ekstremite iskemisinin farkında mıyız?
  Phoenix Medical Journal-ANKA Tıp Dergisi

 • Overview  on vascular surgery  
  Black sea of journal health science

 • Current status of coronary artery bypass grafting surgery globally and  in Turkey-
  Demiroğlu science university florancve nightingale journal of medicine

 • Covid 19 ile ilişkili alt extremite iskemisi olgusu-
  Chron Precis Med Res 

 • Comparative Study of Cyanoacrylate Glue and Endovenous Laser Ablation in Varicose Veins
  Contemporary of medicine

 • Global review of hepatitits e virus infections transmitted by blood transfusion
  Dental and medical journal

 • Kardiak ekinokoka genel bakış
  Dental and medical journal

 • Periferik vasküler cerrahi konusunda yapılmış tezlerin incelenmesi
  Demiroğlu science university florancve nightingale journal of medicine

 • Diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastalarda alt ekstremite damar patolojilerinin incelenmesi ve klinik sonuçları
  Journal of Biotechnology and Strategic Health Research

 • A bıblıometrıc overvıew on endovenous laser ablatıon research
  Black Sea Journal of Health Science

 • 19-İnsan brusellozunda aort tutulumlarının derlemesi 
  Dental and medical journal
 • 20-Contribution of Turkey in Heart Transplant Research: A Web of Science Database Search
  Experimental and Clinical Transplantation
 • 21-Full sternotomy with limited skin incision for surgical treatment of atrial septal defect
  TKDCD
 • Brugada sendromu/ brugada paterni ve ateş arasındaki ilişki
  Dental and medical journal

 • Coxiella burnetii enfeksiyonlarının kardiyovasküler tutulumları
  Phonex medical journal

 • Donmuş fil hortumu prosedürü hakkında araştırma eğilimleri ve en çok alıntı yapılan makaleler
  Genel tıp dergisi 

   

 • 1-Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi
  Ed: Mehmet Ali Kaygın –Akademisyen Yayınevi

 • Bölüm5: Kardiopulmoner Bypass ve Komplikasyonları
  Serpil ŞAHİN

 • Bölüm18: Atrioventriküler Septal Defekt
  Serpil ŞAHİN

 • Recent studies in basic medical sciences
  CHAPTER 13- Vascular surgery and artıfıcıal ıntellıgence

Randevu
Yorum Bırakın
Randevu Alın
Saat

Teşekkürler. Kısa süre içinde dönüş yapılacak.

Teşekkürler. Yorumunuza yer vereceğiz.

bottom of page